Platforma pre internú komunikáciu členov riešiteľského tímu. Nahlasovanie hodín, úlozisko výstupov.