Podpora pre vzdelávanie (nielen mladých) chemikov, zastrešených Prievidzskou chemickou spoločnosťou a Katedrou chémie FPV UMB. Viac o kurze.