Automatizované online testy zo stredoškolskej (i vysokoškolskej) matematiky.

Zbierka online testov na precvičenie stredoškolskej chémie. 


OKTeT, korešpondenčný seminár z chémie, ako aj kluby Homo Chemicus pre študentov stredných škôl organizovaný Katedrou chémie FPV UMB. Pod záštitou projektu KEGA 028UMB-4/2019.