Zbierka online testov zo stredoškolskej chémie, vhodná na precvičenie pred prijímacími skúškami na vysoké školy. Plus ďalšie testy.


Korešpondenčný seminár z chémie pre študentov stredných škôl organizovaný Katedrou chémie FPV UMB.