Automatizované online testy zo stredoškolskej, i vysokoškolskej matematiky.

Zbierka online testov na precvičenie stredoškolskej chémie.

Katedra chémie FPV UMB v Banskej Bystrici a Prievidzská chemická spoločnosť  (pod projektom KEGA 028/UMB-4/2019)


OKTeT, korešpondenčný seminár z chémie, ako aj kluby Homo Chemicus pre študentov stredných škôl organizovaný Katedrou chémie FPV UMB. Pod záštitou projektu KEGA 028UMB-4/2019.