The course aims to learn what service-learning is and how to develop it in a university environment. In the course, you can find materials used during the in-person training.  


Cieľom kurzu je zoznámiť sa so service learningom a možnosťami jeho rozvoja a aplikácie v univerzitnom prostredí.


 

Participants in this course (academic teachers) will learn key characteristics of e-Service-Learning (e-SL) and will be provided with training tools  for the adoption of e-SL to build inclusive higher education systems as well as examples of good practices from diverse study fields and curriculum design options. Academic teachers will also learn how to design their own e-SL course.

The e-course is developed by the e-SL4EU consortium (https://e-sl4eu.us.edu.pl/) of 6 partners from 5 EU countries.

Tento kurz vznikol z potrieb zvyšovania inkluzivity vzdelávacieho prostredia na UMB, je súčasťou projektu „Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“ 004UMB-2-1/2021.

Kurz vychádzal z aktuálne vytvoreného vzdelávacieho moodle kurzu pod názvom Ako rozumieme inkluzívnej edukácii (je výstupom projektu KEGA č. 046UMB-4/2018 „Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu“), ktorý upravujeme podľa potrieb záujemcov.

The course aims to learn what service-learning is and how to develop it in a university environment in social work education.

The course was created as a part of the project  “Service-learning – Engaged and Collaborative Teaching and Learning in Social Work” supported by EASSW – European Association of Schools of Social Work.