Kurzy sú výstupom projektu MŠ KEGA 010UMB-4\2011

Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií