Kurz je venovaný záverečným prácam v rozširujúcom štúdiu, ktorých som som školiteľka. Komunikácia ohľadom záverečných prác ( konzultácie) bude prebiehať počas pandemických opatrení (dištančné vyučovanie) online cez zoom. 
Aplikáciu/program ZOOM si môžete nainštalovať na svoj PC, MAC alebo smartfon.  (https://zoom.us/download) alebo sa môžete pripojiť aj cez stránku www.zoom.us v sekcii join meeting.

Kurz je venovaný problematike média grafiky a grafickému dizajnu

 študent úspešným absolvovaním  predmetu:

1.      Oboznámi sa s alternatívnymi grafickými technikami.

2.      Experimentuje s prelínaním a kombináciou grafických techník ako aj s prelínaním

         grafiky s inými médiami.

3.      Oboznámi sa s možnosťami ich aplikácie v pedagogickej praxi.

4.      Kreuje vlastný výtvarný jazyk a výraz.

5.      Je schopný aplikovať doterajšie poznanie média grafiky pri formulovaní autorskej

         výpovede (grafický cyklus / grafický objekt) na zadanú tému.

Stručná osnova predmetu:

Prelínanie grafických techník.  Grafické techniky v školskej praxi. Alternatívne grafické techniky (šablónová tlač, materiálová tlač, copy art, počítačová grafika) Vzťah grafiky s ostatnými médiami  intermediálnosť a interdisciplinarita. Autorská výpoveď v médiu grafiky na zadanú tému. Grafický dizajn - užitá grafika - plagát, pozvánka, prezentácia.