Na tejto stránke nájdete kurzy v rámci rozširujúceho štúdia a v rámci doplnkového pedagogického štúdia, ktoré sú zabezpečované vyučujúcimi z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici