Na tejto stránke nájdete kurzy v rámci rozširujúceho štúdia Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ktoré sú zabezpečované vyučujúcimi z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici